Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
153
78.786.381
Nguyễn Khắc Phục

Sinh năm 1947

Quê ở Nhang Cát, Trực Ninh, Nam Định

Nhà văn, nhà biên kịch, nhà thơ.

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. ...

Số lần đọc: 1171
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1