Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
325
76.424.405
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1319
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)