Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
110
78.297.115
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1359
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)