Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
248
72.999.851
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1247
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)