Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.199 tác phẩm
2.572 tác giả
191
74.833.431
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1290
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)