Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.972 tác phẩm
2.562 tác giả
336
73.449.784
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1261
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)