Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
443
74.023.564
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1271
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)