Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
174
77.362.610
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1342
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)