Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.341 tác phẩm
2.576 tác giả
182
75.621.436
Thái Nhật Minh

Sinh ngày 17.09.1984

Tại Tam Sơn ,Lập Thạch,Vĩnh Phúc.

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2009

Số lần đọc: 1305
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhịp điệu (điêu khắc)