Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.387 tác phẩm
2.577 tác giả
188
75.943.199
Đổ Quỳnh Anh

Ngày sinh : 13/7/1989

Nguyên Quán : Hà Nội- nhưng sống tại TPHCM.

Đang là du học sinh Úc.

Liên hệ: http://www.facebook.com/toilagio

Số lần đọc: 1774
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 5