Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.673 tác phẩm
2.589 tác giả
292
77.759.731
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1976
[ Trở lại ]