Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.270 tác phẩm
2.575 tác giả
199
75.180.814
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1907
[ Trở lại ]