Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.387 tác phẩm
2.577 tác giả
126
75.945.026
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1926
[ Trở lại ]