Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.968 tác phẩm
2.561 tác giả
237
73.418.828
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1854
[ Trở lại ]