Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.533 tác phẩm
2.583 tác giả
368
76.874.962
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1956
[ Trở lại ]