Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.191 tác phẩm
2.572 tác giả
181
74.779.114
Lữ Kiều

Thân Trọng Minh là bác sĩ, tiến sĩ Y khoa. Ông còn viết văn, viết kịch với bút hiệu Lữ Kiều, Nàng Lai. Học (Quốc học 1959 – 1962)

Số lần đọc: 1900
[ Trở lại ]