Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
228
78.301.515
Ngô Lạp

Ngô Công Thành

Sinh năm : 1957.

Hiện sống ở Huyện Bắc bình-Bình Thuận

Nghề: Giáo viên Anh văn.THPT Bắc Bình -Bình Thuận

Số lần đọc: 1745
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 10