Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
109
78.297.101
Trường Thanh

Sống và viết tại Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

* SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Tiểu thuyết, NXN Đồng Nai-1989

* TÌNH TRẢ CHO ANH

Tiểu thuyết, NXB Đồng Nai-1989

* NHỮNG KHOẢNG TRỐNG ÁM ẢNH

Tiểu thuyết, NXB Đồng Nai, 1990

* VUA HỀ

Tập truyện ngắn, NXB Hội nhà văn, 1997

Số lần đọc: 1359
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1