Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.938 tác phẩm
2.511 tác giả
496
62.010.948
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 797
[ Trở lại ]