Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.578 tác phẩm
2.540 tác giả
253
69.909.294
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1061
[ Trở lại ]