Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.831 tác phẩm
2.472 tác giả
268
48.807.929
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

[ Trở lại ]