Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.439 tác phẩm
2.492 tác giả
539
54.380.030
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 516
[ Trở lại ]