Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.097 tác phẩm
2.511 tác giả
279
64.628.651
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 903
[ Trở lại ]