Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.239 tác phẩm
2.525 tác giả
336
66.806.868
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 978
[ Trở lại ]