Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.782 tác phẩm
2.549 tác giả
284
72.172.898
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1125
[ Trở lại ]