Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.498 tác phẩm
2.492 tác giả
573
54.993.160
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 531
[ Trở lại ]