Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.552 tác phẩm
2.495 tác giả
486
55.692.752
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 559
[ Trở lại ]