Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.698 tác phẩm
2.503 tác giả
375
57.786.374
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 643
[ Trở lại ]