Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.347 tác phẩm
2.489 tác giả
539
53.534.863
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 476
[ Trở lại ]