Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.404 tác phẩm
2.531 tác giả
286
68.422.426
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1020
[ Trở lại ]