Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.799 tác phẩm
2.506 tác giả
408
59.249.172
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 706
[ Trở lại ]