Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.958 tác phẩm
2.475 tác giả
397
49.770.230
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

[ Trở lại ]