Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.629 tác phẩm
2.463 tác giả
361
46.599.887
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

[ Trở lại ]