Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.888 tác phẩm
2.556 tác giả
196
72.986.969
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1150
[ Trở lại ]