Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.324 tác phẩm
2.527 tác giả
346
67.654.083
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 999
[ Trở lại ]