Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.895 tác phẩm
2.474 tác giả
271
49.254.350
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

[ Trở lại ]