Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.537 tác phẩm
2.583 tác giả
251
76.928.818
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1287
[ Trở lại ]