Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
220
76.039.227
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 1246
[ Trở lại ]