Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.617 tác phẩm
2.500 tác giả
358
56.563.406
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 589
[ Trở lại ]