Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.739 tác phẩm
2.504 tác giả
283
58.378.851
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

Số lần đọc: 669
[ Trở lại ]