Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.826 tác phẩm
2.471 tác giả
347
48.765.330
Lê Lộc

Tên thật: Lê Lộc

Quê quán: Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn

[ Trở lại ]