Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
176
78.797.400
Lê Thánh Thư

Sinh năm: 1956 tại Quy Nhơn

Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Hội viên Hội Mỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

 

GIẢI THƯỞNG:

1996   + Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Philip Morris.

1998   + Giải thưởng Mỹ thuật ASEAN.

           + Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam, Philip Morris

 2005  + Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2001-2005.

 

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN:

2009   + Không gian sống, Phương Mai Gallery, TP.HCM, Việt Nam

2000   + MOCO Gallery TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

           + SUNJIN Gallery (S) Pte., Ltd, Singapore

           + NII Galley, Osaka, Nhật.

1999   + PIAT, Tokyo, Nhật

           + EMPORIUM Gallery, Tokyo, Nhật.

1995   + Hội Mỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1993   + Tự Do Gallery Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1990   + M.T Gallery Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1989   + Gallery Bảo tàng Mỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số lần đọc: 4059
[ Trở lại ]