Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
156
78.785.989
Phạm Ngọc Thái

Sinh năm 1948 tại Hà Nội,

Hiện sống và làm việc tại Hà Nội,


Tác phẩm:

- Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990

- Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994

Rung động trái tim, NXB Thanh niên 2009

Số lần đọc: 1919
[ Trở lại ]