Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
141
75.160.863
Trần thị Ngh.

Tên thật là Trần thị Nguyệt Hồng

Sinh ngày 18-4-1948 tại An Xuyên, Cà Mau.

Cây bút nữ thập niên 70.

Có nhiều truyện ngắn trước năm 1975  chưa xuất bản thành tuyển tập.

Số lần đọc: 1096
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nhà có cửa khóa trái (tuyển truyện)