Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
190
78.744.875
Phùng Nguyễn

Tên thật Nguyễn Đức Phùng, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, vào Sài Gòn từ năm 1964. Đi lính từ năm 1968, định cư tại Hoa Kỳ năm 1984.

Tốt nghiệp Cao Học về các ngành Quản Trị Kinh Doanh và Tin Học. Hiện sống tại California, Hoa Kỳ.

 

Bắt đầu viết từ năm 1994, đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, VHNT Liên Mạng, talawas.org, damau.org…

Chủ trương tạp chí mạng Da Màu http://damau.org (cùng với Đặng Thơ Thơ & Đỗ Lê Anhdao)

 

Đã xuất bản:

Tháp Ký Ức, tập truyện ngắn, nxb Văn 1998

Đêm Oakland và Những Truyện Khác, tập truyện ngắn, nxb Văn, 2001

Số lần đọc: 965
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3