Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.199 tác phẩm
2.572 tác giả
195
74.833.471
Phạm Văn

Hiện sống ở Mỹ, đã dịch một số tác phẩm của Cáp Kim, José Saramago, Mario Vargas Llosa, William Faulkner... sang tiếng Việt.

Số lần đọc: 972
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3