Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
175
77.362.600
Phạm Văn

Hiện sống ở Mỹ, đã dịch một số tác phẩm của Cáp Kim, José Saramago, Mario Vargas Llosa, William Faulkner... sang tiếng Việt.

Số lần đọc: 1030
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3