Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
247
72.999.904
Phạm Văn

Hiện sống ở Mỹ, đã dịch một số tác phẩm của Cáp Kim, José Saramago, Mario Vargas Llosa, William Faulkner... sang tiếng Việt.

Số lần đọc: 923
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3