Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.341 tác phẩm
2.576 tác giả
183
75.621.372
Phạm Văn

Hiện sống ở Mỹ, đã dịch một số tác phẩm của Cáp Kim, José Saramago, Mario Vargas Llosa, William Faulkner... sang tiếng Việt.

Số lần đọc: 994
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3