Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
443
74.023.530
Phạm Văn

Hiện sống ở Mỹ, đã dịch một số tác phẩm của Cáp Kim, José Saramago, Mario Vargas Llosa, William Faulkner... sang tiếng Việt.

Số lần đọc: 952
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3