Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
199
74.373.923
Ngã Du Tử

 

Tên thật Phạm Ngọc Dũ

Khai sinh: 10 tháng 9 năm 1957

Quê quán : thôn Phú Châu, xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi

Tốt nghiệp tú tài ban toán tại Quảng Ngãi

Vào Sài Gòn lập nghiệp 1980.

Tác phẩm:

Dòng Sông Quê, Nxb Văn Nghệ 2004

 

Số lần đọc: 953
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2