Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.603 tác phẩm
2.586 tác giả
122
77.439.819
Trần Văn Sơn

Sinh năm 1945 dưới chân lầu Hoàng, Phú Hài, tỉnh Bình Thuận.

Hiện cư ngụ tại California.

Cộng tác trước năm 1975: Phổ thông - Văn - Nghệ thuật - Khởi hành -

Thời nay...

 

Tác phẩm đã xuất bản:

Vườn Dĩ Vãng - Thơ – Khai Phá xuất bản 1972.

Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa - Thơ – Little Sàigòn xuất bản cuối năm 2008

 

Số lần đọc: 1342
[ Trở lại ]