Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
178
78.323.732
Đặng Hiền

Sinh năm 1958 tại Hòa Vang, Quảng Nam.

Ðịnh cư tại Nam California USA từ năm 1979. Thơ đăng trên Văn, Hợp Lưu, Văn Học, Thế Kỷ 21, Nghệ Thuật... Góp mặt trong tuyển tập Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại (1975-1995) NXB Đại Nam USA.Tổng Thư Ký Tạp Chí Hợp Lưu (USA) 2002-2005 Chủ Biên Tạp Chí Hợp Lưu (USA) từ 2005…

 

Tác phẩm đã xuất bản :

Thơ Ðặng Hiền (1994 Hoa Kỳ)

Bài Hai Mươi (thơ, NXB Văn Hóa USA 1997)...

 

Số lần đọc: 972
[ Trở lại ]