Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
142
78.350.406
Dương Nghiễm Mậu

Tên thật Phí Ích Nghiêm. 

Sinh ngày 19.11.1936 tại làng Mậu Hòa, Dương Liểu, Ðan Phương, Hà Ðông

Vào Nam năm 1954. Chủ trương tạp chí Văn Nghệ hiện cư ngụ tại Sài Gòn

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

Cũng Ðành (1963)

Gia Tài Người Mẹ (1963)

Ðêm Tóc Rối (1964)

Ðêm (1965)

Phấn Ðấu (1966)

Sợi Tóc Tìm Thấy (1966)

Tuổi Nước Ðộc (1966)

Kinh Cầu Nguyện (1967)

Ngày Lạ Mặt (1967)

Ðịa Ngục Có Thật (1969)

Gào Thét (1969)

Quê Người (1970)

Con Sâu (1971)

Tên Bất Lực (1972)

....

Số lần đọc: 1275
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 4
Cũng Đành (truyện ngắn)
Tiếng nói (truyện ngắn)
Trong Cõi U Minh (truyện ngắn)