Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.270 tác phẩm
2.575 tác giả
182
75.185.423
Bùi Hoằng Vị

Sinh tại Huế (do bố mẹ di cư từ Hà Nội)

Bút danh  khác: PIERRE  BÙI

 

CN Nga văn (ĐH Tổng Hợp, tpHCM)

CN Anh văn  (ĐH KHXH&NV, tpHCM)

ThS  TESOL/TEFL

(Victoria University of Technology, AUS)

Sống tại Sài Gòn

 

Địa chỉ:

http://bhvsg.blogspot.com/

http://bhvsg.multiply.com

http://buihoangvi.free.fr/

 

Đã xuất bản:

Nhật Ký (Thơ-Nxb Long An,1990)

Tầng Trệt Thiên Đường

    (Truyện ngắn -Nxb Trẻ, 1995)

Phòng X Khu Nội Trú (Truyện vừa-Nxb@, 2009)

Cổ Học Tinh Huê (Truyện biếm-Nxb@, 2009)

Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

                                              (Tuyển-Nxb@, 2010)

 

Số lần đọc: 1523
[ Trở lại ]