Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
141
78.350.473
Huyền Chiêu

Lương Lệ Huyền Chiêu

sinh 1949

tại Khánh Hòa

đang sống tại VN

Số lần đọc: 1565
[ Trở lại ]