Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
252
77.392.358
Huyền Chiêu

Lương Lệ Huyền Chiêu

sinh 1949

tại Khánh Hòa

đang sống tại VN

Số lần đọc: 1529
[ Trở lại ]