Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.462 tác phẩm
2.580 tác giả
205
76.431.361
Huyền Chiêu

Lương Lệ Huyền Chiêu

sinh 1949

tại Khánh Hòa

đang sống tại VN

Số lần đọc: 1487
[ Trở lại ]