Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
196
78.328.233
Đỗ Nguyễn

Tên thật    Đỗ thị Xuân Mai

Sinh năm 1959  tại  Đà Lạt, 

định cư  tại  Pháp từ năm 1981.

đã  học trường Trung  học Bùi  thị  Xuân,  Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Đại học Luật khoa tại Saint  Quentin en Yvelines ( Pháp ).  Lúc nhỏ viết cho các báo Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc và Mai Bê Bi với  bút danh Sao Cô Đơn và đã cộng tác với một vài tờ  báo ở hải ngoại.

 

Đã xuất bản: 

Tiểu thuyết: Thiên Đường Xám ( 2010, Hội Nhà Văn)

 

Số lần đọc: 1270
[ Trở lại ]