Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
110
78.296.226
Võ Xuân Phương

Sinh ngày: 26-12-1950

Tại: Tuy Phước, Bình Định

Trước 1975 dạy tại trường trung học Đào Duy Từ

An Nhơn, Bình Định

Sau 1975 dạy tại trường trung học số 1Tuy Phước

Bình Định

Hiện tại: nghỉ hưu

Số lần đọc: 995
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 16
Ông Ba Say (truyện ngắn)
Bông Sen Trắng (truyện ngắn)
Bọn Bốn Đứa (truyện ngắn)
Chợ Hoa Ngày Tết (truyện ngắn)
Gió Chướng *** (truyện ngắn)
Hoa Mai Nở Muộn (truyện ngắn)
Hơn - Sức (truyện ngắn)
Hương Bùn (truyện ngắn)
Mùi Lạ (truyện ngắn)
Rượu Người (truyện ngắn)
Đêm Nghe Gà Gáy (truyện ngắn)
Đêm Nghe Gà Gáy (truyện ngắn)
Đường Chỉ Tay (truyện ngắn)