Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.189 tác phẩm
2.572 tác giả
231
74.751.725
Nguyễn Quang Chơn

sinh năm 1957, quê quán Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,

kỹ sư điện, hiện là giám đốc công ty Cơ Điện Lạnh Searee Đà Nẵng.

Số lần đọc: 1504
[ Trở lại ]