Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.270 tác phẩm
2.575 tác giả
182
75.185.421
Nguyễn Quang Chơn

sinh năm 1957, quê quán Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,

kỹ sư điện, hiện là giám đốc công ty Cơ Điện Lạnh Searee Đà Nẵng.

Số lần đọc: 1519
[ Trở lại ]