Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
223
78.286.081
Nguyễn Quang Chơn

sinh năm 1957, quê quán Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,

kỹ sư điện, hiện là giám đốc công ty Cơ Điện Lạnh Searee Đà Nẵng.

Số lần đọc: 1641
[ Trở lại ]