Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.390 tác phẩm
2.577 tác giả
131
75.958.403
Nguyễn Quang Chơn

sinh năm 1957, quê quán Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,

kỹ sư điện, hiện là giám đốc công ty Cơ Điện Lạnh Searee Đà Nẵng.

Số lần đọc: 1545
[ Trở lại ]