Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
143
78.730.633
K.Lan

Sinh ngày: 10/04/1984 tại Hải Phòng

Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

Số lần đọc: 907
[ Trở lại ]