Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.663 tác phẩm
2.589 tác giả
171
77.704.996
Nguyễn Cẩm Xuyên

 

Tên thật là Nguyễn Văn Duận

sinh ngày 18/01/1950 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh,

Cử nhân Giáo khoa Triết học và Cử nhân Văn Khoa tại miền Nam,

Dạy học tại Ninh Thuận từ 1972. Năm 1992 chuyển về phụ trách môn Ngữ văn cho ngành Giáo dục tỉnh.

  

Số lần đọc: 2192
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 22