Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
130
75.157.935
Hoàng Mai

 

Tên thật: Nguyễn Thị Hoàng Mai

Nguyên quán: Đà Nẵng.

Sinh năm 1991

Học Khoa Báo Chí & Truyền Thông, ĐHKHXH & NV

Số lần đọc: 2267
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 8