Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
185
78.792.386
Nguyễn Văn Thành

 

Lm GS  Phanxicô Xavie thuộc Tổng Giáo Phận Huế

Nguyên Giám Đốc Trường Thiên Hữu (Institut de la Providence) Huế

Nguyên Tuyên Úy Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Huế (1972-1973)

Nguyên Giáo sư dạy tại Đại Học Huế

Nguyên Giáo sư Trưởng Ban Tâm Lý, Phân Khoa Nhân Văn Và Nghệ Thuật, Đại Học Minh Đức Sài Gòn, trước 1975

Chuyên viên về tâm bệnh tại các bệnh viện tâm thần Saigon và miền Nam Việt Nam

Chuyên viên về tâm bệnh tại Lausanne, Thụy Sĩ

Thành viên sáng lập Trung Tâm Văn hóa Nguyễn Trường Tộ, Tập San Định Hướng, Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại

Thường xuyên viết trong Mạng lưới văn hóa

Liên Lạc Nhân Văn,

Dũng Lạc, Chứng Nhân Đức Ki-tô,

Công giáo Việt Nam 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=16

Nguyễn Văn Thành  trong  http://ttntt.free.fr/

Tĩnh dưỡng tại Dòng Xitô Thánh Mẫu Fatima  Orsonnens, Thụy Sĩ

Tạ thế vào lúc 08 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2008 tại bệnh viện Fribourg, Thụy Sĩ.

Đã xuất bản ở Hải ngoại hơn 20 tác phẩm.

 

 

Những cuốn sách chính yếu

 

  1.-  Đường vào Nội Tâm với Phân Tâm Học của S. FREUD– 1997

  2.-  Le projet pédago-éducatif – 1997

  3.-  Phát huy Nhân Lực – 1998

  4.-  Đối thoại với các tôn giáo – 1998          

  5.-  Đối Thoại, Quê Hương Tình Người – 1999

  6.-  Lắng Nghe – 1999

  7-  Quan Hệ Mẹ Con – 2000

  8.- Tự Tin – 2000

  9.-  Khung trời mở rộng - 2000

10.-  Trong Đức Kitô- 2001

11.-  NGUYỄN TRÃI, một tấm lòng Vạn Xuân và Đại việt – 2001

12.- Nguyễn Trãi và vấn đề giáo dục con cái  – 2001

13.- Bản đồ tâm lý và tư duy sáu màu – 2002

14.- Tư duy và hành động – 2002

15.- Đồng Cảm để Đồng Hành – 2003

16.- Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai con đường một Nước Non –2003

17.- Nguy cơ tự kỷ nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi – 2006

18.- Phát huy quan hệ xã hội trong vấn đề giáo dục trẻ em tự kỷ – 2007

19.- Huyền Sử Việt Nam, con đường Luyện Vàng – 2004, 2008

20.- Con đường Bao Dung – 2008

21.- Lắng Nghe Chúa Thánh Thần – 2008

22.- Hãy thăp lên một ngọn đuốc… – 2008.

 

Số lần đọc: 2442
[ Trở lại ]