Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
216
77.363.675
Nguyễn Đại Bường

 

Tên thật: Nguyễn Quốc Huấn

Quê quán: Làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số lần đọc: 916
[ Trở lại ]