Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
96
78.271.570
Nguyễn Đại Bường

 

Tên thật: Nguyễn Quốc Huấn

Quê quán: Làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Số lần đọc: 935
[ Trở lại ]