Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
231
77.790.749
Nguyễn Văn Anh

Nguyễ                      Lữ đoàn 957 - V4 Hải quân

                                    ĐT: 0976349911

Số lần đọc: 713
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Biển lại hiền hòa (truyện ngắn)