Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
228
78.301.579
Nguyễn Văn Phong.

-        Sinh ngày: 22-6-1985 . Quê quán: xã Hà Ninh- Hà Trung- Thanh Hóa

-        Nhập ngũ tháng 9-2003 trở thành học viên trường đại học Sỹ quan Đặc công ,nhưng ra quân tháng 5-2005 vì lý do sức khỏe.

-        Năm 2009-2011 viết tin với tư cách bạn đọc trên báo Văn hóa& Đời sống Thanh Hóa, Tuổi Trẻ Cười…

-        Bài thơ Đất được đăng ở tạp chí Xứ Thanh tháng 3-2011

-        Hiện tại: Làm ruộng, lao động phổ thông, theo đuổi mộng văn chương.

Số lần đọc: 1078
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3