Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
111
78.296.262
Lưu Trọng Tưởng

Sinh ngày:  09-03-1935 tại Huế.

1957:Gia nhập QLVNCH.Khóa 6 Thủ-Đức

1975: Định cư tại San Diego, USA.

 

Tácphẩm: (1) Thơ NỬA ĐỜI THAO THỨC  (2006)

Số lần đọc: 5326
[ Trở lại ]