Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
158
77.373.453
Lưu Trọng Tưởng

Sinh ngày:  09-03-1935 tại Huế.

1957:Gia nhập QLVNCH.Khóa 6 Thủ-Đức

1975: Định cư tại San Diego, USA.

 

Tácphẩm: (1) Thơ NỬA ĐỜI THAO THỨC  (2006)

Số lần đọc: 5306
[ Trở lại ]