Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.603 tác phẩm
2.586 tác giả
120
77.439.924
Đặng Xuân Xuyến

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

 

ĐT: 0903413075

 

Số lần đọc: 5055
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 47
Chuyện của anh T... * (truyện ngắn)
Chuyện của Gã Khờ (truyện ngắn)
Chuyện ngủ (truyện ngắn)
Em (thơ)
Khát (thơ)
Kim yêu (truyện ngắn)
Lỡ (thơ)
Lỡ (thơ)
Tim đau (thơ)