Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
99
78.332.289
Đặng Xuân Xuyến

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

 

ĐT: 0903413075

 

Số lần đọc: 5156
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 48
Chuyện của anh T... * (truyện ngắn)
Chuyện của Gã Khờ (truyện ngắn)
Chuyện ngủ (truyện ngắn)
Em (thơ)
Khát (thơ)
Kim yêu (truyện ngắn)
Lỡ (thơ)
Lỡ (thơ)
Tim đau (thơ)