Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
351
77.409.246
Trần Hưng Đại

- Họ tên: Trần Hưng Đại

- Bút danh: Trần Hưng Đại hoặc Huyzozo

- Quê quán: Thanh Chương-Nghệ An

- Thường trú: Quan Hoa-Cầu Giấy-Hà Nội

- Sđt: 0917168668. Mail: hungdaitran@gmail.com

- Trình độ học vấn: Kỹ sư

- Nghề nghiệp: Hiện đang làm quản lý tại một công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng tại HN.

- Thơ viết những cảm xúc nhất thời, không trau chuốt và không lưu lại nhiều, đã đăng rải rác các trang báo mạng, có một số bài thơ được các nhạc sỹ phổ nhạc.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Số lần đọc: 1166
[ Trở lại ]