Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.854 tác phẩm
2.596 tác giả
179
78.751.581
Đỗ Thành Đồng

Quê quán : Quảng Bình

 

Tác phẩm đã xuất bản:

*RÁC (tập thơ), RỖNG (tập thơ)

 

 

Số lần đọc: 1289
[ Trở lại ]