Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
222
77.730.984
Đỗ Thành Đồng

Quê quán : Quảng Bình

 

Tác phẩm đã xuất bản:

*RÁC (tập thơ), RỖNG (tập thơ)

 

 

Số lần đọc: 1264
[ Trở lại ]