Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
101
78.332.326
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1428
[ Trở lại ]