Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.333 tác phẩm
2.576 tác giả
227
75.599.123
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1309
[ Trở lại ]