Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
138
75.160.750
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1275
[ Trở lại ]