Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.603 tác phẩm
2.586 tác giả
393
77.448.183
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1389
[ Trở lại ]