Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.192 tác phẩm
2.572 tác giả
232
74.789.194
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1256
[ Trở lại ]