Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.115 tác phẩm
2.571 tác giả
228
74.361.020
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1236
[ Trở lại ]