Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
344
73.905.282
Hào Thiện Chân

Tên thật: Hà Duy Tỉnh

Sinh năm 1987

Công việc: Công nhân

Đã có thơ đăng trên các báo địa phương và trung ương

Số lần đọc: 1200
[ Trở lại ]