Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
217
76.951.972
Châu Thạch

CHÂU THẠCH

(Tên thật Trương Văn Trạn)

Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.

ĐT: 0914102309

Email: truongvantran@hotmail.com

 

Số lần đọc: 996
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1