Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.127 tác phẩm
2.571 tác giả
202
74.417.872
Châu Thạch

CHÂU THẠCH

(Tên thật Trương Văn Trạn)

Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.

ĐT: 0914102309

Email: truongvantran@hotmail.com

 

Số lần đọc: 925
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1