Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
186
78.714.126
Nguyễn Thành Quang

Quê quán: Người gốc Quảng Ngãi, sinh ra và lớn tên tại Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp, sinh ngày 16-12-1991, hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 304 ấp : Bò Bói, xã : Tân Hộ Cơ , Huyện : Tân Hồng, Đồng Tháp 


Các tác phẩm đã xuất bản: Thơ Tình Bốn Mùa - NXB Hội Nhà Văn ( nhiều tác giả )
Mail : tacgiaquangnguyen@gmail.com
Số điện thoại: 0164 241 7137

 

Số lần đọc: 360
[ Trở lại ]