Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
172
78.288.908
Huy Vọng

Họ tên: VŨ HUY VỌNG – Bút danh : HUY VỌNG

                        Năm sinh: 1949

                        Nguyên quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

                        Trú quán: thị xã Thuận An, Bình Dương

                        Nghê nghiệp: Kĩ sư Lâm nghiệp

                        Hiện là Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Dương

Đã xuất bản  02 tập thơ: BẦU TRỜI RỖNG KHÔNG & NGÀN SAU do NXB. HNV (2013 và 2015).

có nhiều bài thơ in chung trong các tuyển tập thơ địa phương vàTW.

Giải thưởng: Đạt 02 giải ba thi thơ cấp tỉnh trong  năm 2010 và  năm 2011 ( không có giải nhất)

 

Số lần đọc: 410
[ Trở lại ]