Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
309
73.467.440
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phâm xuát bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 41
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1