Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
183
78.316.580
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phẩm xuất bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 1400
[ Trở lại ]