Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
137
76.413.097
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phẩm xuất bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 812
[ Trở lại ]