Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.197 tác phẩm
2.572 tác giả
179
74.817.105
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phẩm xuất bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 425
[ Trở lại ]