Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
319
74.020.149
Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình sinh 1973, hiện sống và viết tại TP hồ Chí Minh. Hội VHNT Bình Thuận năm 1992.

Tác phâm xuát bản - Phẳng & Nghiêng (thơ 2015)

Số lần đọc: 70
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1