Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.603 tác phẩm
2.586 tác giả
403
77.448.317
Trần Duy Trung

Họ và tên: Trần Duy Trung

Ngày tháng năm sinh: 04/06/1982

Nơi sinh: Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện nay: tổ 24, số nhà 52/16 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện Thoại: 0906566455

Email: duytrungcoke@gamil.com

Số lần đọc: 354
[ Trở lại ]