Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
345
73.905.252
Trần Duy Trung

Họ và tên: Trần Duy Trung

Ngày tháng năm sinh: 04/06/1982

Nơi sinh: Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện nay: tổ 24, số nhà 52/16 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện Thoại: 0906566455

Email: duytrungcoke@gamil.com

Số lần đọc: 62
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1