Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.275 tác phẩm
2.575 tác giả
213
75.233.779
Chung Lê

Tên thật: Lê Thị Chung
Năm sinh: 17. 03. 1963. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhề nghiệp.  Trung cấp sư phạm.

 

Số lần đọc: 105
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1