Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
165
76.036.697
Chung Lê

Tên thật: Lê Thị Chung
Năm sinh: 17. 03. 1963. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhề nghiệp.  Trung cấp sư phạm.

 

Số lần đọc: 131
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1