Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
248
76.420.734
Nguyễn Hữu Phú

Ngày tháng năm sinh: 28/ 01/ 1982

Địa chỉ: Phú Hội 1 – Vạn Thắng – Vạn Ninh – Khánh Hòa.

Gmail: huuphu2882@gmail.com

Sđt: 0166 2056 882.

Số lần đọc: 171
[ Trở lại ]