Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
175
78.288.947
Nguyễn Hữu Phú

Ngày tháng năm sinh: 28/ 01/ 1982

Địa chỉ: Phú Hội 1 – Vạn Thắng – Vạn Ninh – Khánh Hòa.

Gmail: huuphu2882@gmail.com

Sđt: 0166 2056 882.

Số lần đọc: 229
[ Trở lại ]