Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
227
77.731.162
Vũ Đình Huy
Số lần đọc: 31
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Chiếc áo màu xanh (truyện ngắn)