Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
182
78.714.206
Vũ Đình Huy
Số lần đọc: 141
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Chiếc áo màu xanh (truyện ngắn)