Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
228
78.301.520
Hoàng Nga

Tên thật: Hoàng Nga

Sang Úc năm 1988, làm việc ở Đức, và hiện tại định cư tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 181
[ Trở lại ]