Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
191
78.266.377
Nguyễn Văn Tính
 
Bút danh: Nam Nguyên
Ngày sinh: 24 tháng 07 năm 1993
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại số: 0904333314
Email: namnguyenhuyenvan@gmail.com
 
Số lần đọc: 251
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1