Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
224
78.286.140
Nguyễn Hữu Hiệp
gt;

Tên thật: Nguyễn Hữu Hiệp.

Nhà Folklore Việt Nam.

Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

Hội viên Hội Dân tộc học TP. HCM.

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang.

Chi hội phó Chi hội văn nghệ dân gian tỉnh An Giang.

Sinh năm 1948.

Dân tộc Kinh.

Quốc tịch Việt Nam.

Nhà giáo, đã nghỉ hưu.

Nơi ở hiện nay: đường 954 ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân,An Giang.

SĐT: 076.827922; 0983 827922.

 

Ông đã đoạt 2 giải thưởng về văn hóa, văn nghệ (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam); 2 giải thưởng báo chí; 1 giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ và môi trường (Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, VIFOTEC và Hội Nhà báo Việt Nam).

Huy chương “Vì sự nghiệp văn học Việt Nam”, và nhiều Bằng khen trên nhiều lĩnh vực…

 

Tác phẩm

 

-    Tiền giảng Đức Phật Thầy Tây An, Diễm Chi, 1974.

-    Sông núi quê nhà, Văn nghệ An Giang, 1993.

-    Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư, Văn nghệ An Giang, 1993.

-    Cẩm nang ngày Tết, Chi hội VNDG tỉnh An Giang - Văn nghệ An Giang, 1994.

-    Hoa bất tử (in chung), Văn nghệ An Giang, 1993.

-    Dân ta ăn Tết, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1995.

-    Chợ Mới đất nước con người (in chung), Hội VHNT Chợ Mới, 1995.

-    Lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Mới 1927 - 1995 (in chung), Ban Chấp hành

     Đảng bộ huyện Chợ Mới, 1995.

-    Tùng trúc mai (in chung), Nxb Đồng Nai, 1996.

-    Thơ Thầy Thông Chánh, Sáu Trọng, Hai Miêng ( in chung Lê Mimh Quốc), Nxb Trẻ TP. HCM,
1998.

-    Ký - Trại sáng tác Văn học An Giang (in chung), Văn nghệ An Giang, 1998.

-    Vương quốc Phù Nam (chưa in).

-    Để thành vợ thành chồng (chưa in).

-    An Giang trên cơm dưới cá (chưa in).

-    Con đường tơ lụa Việt Nam (chưa in).

-    Truy tìm công nghiệp và hành trạng chủ nhân của ngôi mộ giả ở xã Mỹ Hội

     Đông (chưa in).

-    Rồng vàng tắm láng (Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - chưa in).

-    Địa danh chí An Giang Xưa và Nay (chưa in).

-    Địa chí An Giang (viết chung, đã in tập I), UBND tỉnh An Giang, 1999.

-    Tuyển tập 20 năm văn học nghệ thuật An Giang (in chung), Văn nghệ An

     Giang, 2000.

-    Dấu chân người mở cõi (chưa in).

-    Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang (chưa in).

-    Nam Bộ xưa và nay (in chung), Nxb Tp.HCM – Tc. Xưa và Nay, 1999.

-    Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống ở Nam Bộ (in chung), Nxb Tp.HCM,

     2000.

-    An Giang văn hóa một vùng đất, Nxb. Văn hóa thông tin, 2003.

-    Những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam (in chung), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế – Tc. Xưa và Nay, 2002.

-   Bản thảo tác giả (in chung), 2002.

-    Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn nghệ dân gian Nam Bộ (in chung),Nxb. KHXH, 2004.

-    Nam Bộ đất và người (t.III), (in chung) Hội Khoa học lịch sử Tp/ HCM – NXb. Trẻ, 2005.

-    Tam Đảo và sương (in chung), Văn nghệ An Giang, 2005.

-    An Giang – đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa, Nxb. Phương Đông, 2007.         

-    Văn hóa ẩm thực ở An Giang (chưa in).

-    Trò chơi dân gian ở An Giang (đang in).

-   Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản (in chung), Nxb Đồng      Nai +Tc. Xưa và Nay, 2006.

-    Sự biểu tỏ trong cách nói kiểu cười của người Nam Bộ (chưa in).

-    Thơ và văn viết về Châu Đốc. Văn nghệ Châu Đốc (in chung), 2006. 

-    Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Hiệp (1928 – 2005), Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hiệp, 2006.

-       Lịch sử Đảng bộ xã Vọng Thê ( l945 – 2005), Đảng ủy xã Vọng Thê, 2007.

-       An Giang sông nước hữu tình (chưa in).

-       Văn học dân gian An Giang (…& những tư liệu mới), 2007, (chưa in)…

    
Số lần đọc: 4052
[ Trở lại ]