Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
191
78.266.503
Lê Anh Thu

Họ tên thật : Lê Văn Công.

sinh năm 1.12.1961, tại Sài gòn.

Quê quán Hửu Đạo Châu Thành Tiền Giang.

Tốt nghiệp Đại học, khoa Kinh tế Nông Nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp 4, nay là ĐH Nông lâm.

Nguyên Thượng Úy Công an, Sở Công An TP. HCM ( 1985-1990), đã chuyển ngành.

Thư Ký Ủy Ban nhân dân Quận Tám ( 1990-1992)

Hiện mua bán. Viết tự do. Trại viên Trại bồi dưỡng viết văn trẻ  Khóa 4 Hội Nhà Văn TP HCM. Cộng tác viên các báo Công an TP, Tuổi trẻ, SGGP ...

 

Email : congq61@yahoo.com

Số lần đọc: 5114
[ Trở lại ]