Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.674 tác phẩm
2.589 tác giả
182
77.776.282
Hà văn Thùy

Sinh năm 1944 tai Thái Bình.

 

1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1973 làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình.

1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.

Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Những sách đã in:

   -  Bên bờ vịnh Rạch Giá tập truyện

   - Thời gian gom nhặt (tho)

   - Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)

   -  Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)

   -  Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)

Số lần đọc: 11486
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 99
Nước Mắt Bỏng (truyện ngắn)
Xứ ra ghe (truyện ngắn)