Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
183
78.744.777
Trương Thái Du

 

Sinh năm 1968,

Chuyên môn chính: Kỹ sư hàng hải.

Hiện sống tại quận 2, Tp. HCM.

Kinh doanh tự do và viết văn - khảo sử nghiệp dư.

Số lần đọc: 7248
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 52
Đông chí (truyện ngắn)
Á đại gia (truyện ngắn)
Bức tranh hoa đào (truyện ngắn)
Cành hoa đào lửa (truyện dài)
Chúng tôi là chó (truyện ngắn)
Con rồng chữ (truyện ngắn)
Cuộc cờ (truyện ngắn)
Dương cầm (truyện ngắn)
Dạ khúc ven rừng (truyện ngắn)
Giữa mùa mưa (truyện ngắn)
Hòm thư ảo mị (truyện ngắn)
Hồn phố (truyện ngắn)
Khúc hời ru (truyện ngắn)
Lỗi văn hóa (truyện ngắn)
Man đảo (truyện ngắn)
Nguyễn Ức Trai (truyện ngắn)
Phan và Nguyễn (truyện ngắn)
Sa mạc (thơ)
Triệu Vũ Đế (truyện ngắn)
Vàng ảnh vàng anh (truyện ngắn)
Đêm thị dân (truyện ngắn)