Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
190
78.744.908
Trần Lê Sơn Ý

    Năm sinh     1976
   Quê quán     Bình Định      
   Hiện đang công tác tại báo Mực Tím

  Đã xuất bản :
  Thơ Hôm Nay  ( Nxb Đồng Nai, 2003 )

Số lần đọc: 2747
[ Trở lại ]