Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
247
78.286.729
Nguyễn Hàn Chung

Năm sinh : 1951

Nguyên quán : Điện Bàn - Quảng Nam

Hiện công tác tại Điện Bàn

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam

 

Tác phẩm đã xuất bản :

  - Tìm tôi trong bóng ( Thơ, 1999 )

  - Nói hộ phù du ( Thơ , 2002 )

  - & nhiều tập thơ in chung

Giải thưởng :

  -Thơ Lục Bát báo Văn Nghệ (Hội nhà văn Việt Nam 2002)

  - Bình thơ báo Giáo Dục thời đại 2001

 

Số lần đọc: 5934
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 51
Chạm (thơ)
Giọt (thơ)
Múa võ (thơ)