Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
165
78.324.014
Nguyễn Nhã Tiên

Bút hiệu khác : Dã Châu

Sinh ngày 9.10.1952

Quê làng phường đông ( Mỹ Hảo ),Xã Đại Phong,Đại Lộc,Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Thành Phố Đã Nẵng

 

Dạy học viết báo và làm thơ

Hội viên Hội Nhà Văn Thành Phố Đà Nẵng

 

Tác phẩm:

Cõi về (NXB Đà Nẵng 1997)

Mênh mông quê nhà (NXB Đà Nẵng 1996)

ĐT:0914 500554

Số lần đọc: 4539
[ Trở lại ]